Met welk project gaan we van start?

Kies voor jouw groep projecten die tastbaar zijn en waar veel mensen binnen de groep profijt van hebben. Dit zorgt voor grotere betrokkenheid binnen de groep en resulteert in meer acties en donaties. Plaats verschillende projecten op je groepspagina. Wanneer er meer keus is, spreek je ook meer mensen aan. Dit heeft als resultaat dat er meer mensen bereid zijn om te doneren. 

Enkele voorbeelden van projecten zijn de bouw van een nieuw clubhuis, aanschaf van pionierhout of bijvoorbeeld een lelievlet. Probeer projecten die te omvangrijk zijn op te delen in een aantal kleinere deelprojecten. 

Vind je het moeilijk om een passend project voor jouw eigen groep te vinden? Kijk dan ter inspiratie eens rond bij andere groepen. Download hiernaast het Steunscouting.nl Project Canvas om te zien waar je allemaal aan kunt denken voor een geslaagd project.