Aankoop terrein

27-12-2020 | 18:01

 Op 30november is de handtekening gezet en is de Fivelgroep eigenaar van 1200m2 terrein en haven. Dit gaat in de komenden maanden een mooi stukje Schildmeer worden!!