Triton Toekomstbestendig, Triton Scouting Culemborg

van totaal € 5.000 (20%)

In de afgelopen 60 jaar is Triton Scouting Culemborg uitgegroeid tot een vereniging van formaat. Sinds jaar en dag vindt de jeugd vanaf vijf jaar er een uitdagende, leuke en sportieve vrijetijdsbesteding rondom het water, ondersteund door talloze enthousiaste vrijwilligers. In al die jaren heeft onze vereniging laten zien dat zij midden in de maatschappij staat en haar steentje bijdraagt aan de Culemborgse samenleving.

 

Het bestuur heeft zich in de afgelopen jaren onder andere als doel gesteld om Triton Toekomstbestendig te maken. Zo zijn in de laatste jaren de financiën op orde gebracht en is er samen met het kader gewerkt aan het steeds verder uitbouwen van de veilige omgeving die Triton aan haar leden wil bieden. Ook het spel dat gespeeld wordt is onder de loep genomen en aangepast aan de moderne tijd waar nodig. Dit alles bij elkaar, tezamen met de enthousiaste groep vrijwilligers welke zich wekelijks belangeloos inzet, heeft dit geresulteerd in een immer bloeiende vereniging. Qua ledenaantal zitten we momenteel op een recordaantal van zo’n 200 leden, wat wij beschouwen als een bevestiging dat we de juiste keuzes maken met elkaar.

 

Er kan dus gesteld worden dat het goed gaat met Triton. Er is echter één aspect dat nog niet toekomstbestendig is; de huisvesting.

 

Triton is op vele locaties gehuisvest geweest. Vlak naast de Veerstoep, op verschillende locaties in de binnenstad en uiteindelijk vanaf 1994 aan de Steenovenlaan. Tijdens het ontwerp en de bouw van het huidige clubhuis in 1994 is de insteek geweest dat dit een tijdelijke locatie (max. vijf jaar) zou zijn in afwachting van verdere ontwikkelingsplannen rondom het Veerweggebied. De vijf jaar waarop gerekend werd is inmiddels ruim vijfmaal zo lang geworden. Daar is tijdens de bouw geen rekening mee gehouden met als gevolg dat het clubhuis inmiddels verouderd is en niet meer voldoet aan de eisen van de moderne tijd.

 

In 2013 heeft Triton overeenstemming met de gemeente bereikt over een erfpachtregeling. Hiermee is huisvesting op de huidige locatie voor de komende decennia verzekerd. Daardoor is er geen sprake meer van een tijdelijke locatie en kan er ook op het gebied van de huisvesting naar de toekomstbestendigheid gekeken worden waar in 2018 een projectgroep opgericht is met de werktitel Triton 2.0.

 

Triton 2.0 heeft drie doelstellingen:

  1. Het gebouw en terrein voldoen aan de eisen van de moderne tijd.
    Het gebouw is nu niet energiezuinig en de faciliteiten zoals badkamer, keuken en verwarming zijn ernstig gedateerd en niet aangepast aan mindervaliden.
  2. Het gebouw is heringedeeld teneinde voldoende ruimte te hebben.
    Doordat de vereniging gestaag groeit, is er sprake van ruimtegebrek.
  3. De identiteit van het gebouw en terrein past bij het scoutingspel van Triton.
    Het spel is aangepast aan de moderne tijd waardoor er op een andere manier gebruik wordt gemaakt van het gebouw en terrein. Daarnaast heeft het gebouw nu een verouderde en industriële (loods) uitstraling die niet past in de omgeving.

 

In de afgelopen tijd heeft Triton 2.0 gewerkt aan een plan om deze doelen te bereiken en de hiervoor benodigde verbouwing te bekostigen. Men zal begrijpen dat dit in de huidige tijd niet gemakkelijk is. Daarom vragen we uw hulp!

Bekijk alle
03-07-2021 | 21:31 Fantastisch wat jullie elke week weer neerzetten!
26-11-2020 | 11:18
14-11-2020 | 14:50 Een geweldige club verdient een toekomstbestendig gebouw.
12-11-2020 | 21:01
11-11-2020 | 15:59