V

Vrijdagwelpen Scouting Titus Brandsma Deventer

To Be(e) or not To Be(e)?
van totaal € 100 (25%)

To Be(e) or not to Be(e)

Bijen houden van bloemen. Maar van welke bloemen. Wij, de vrijdagwelpen van Scouting Titus Brandsma, willen graag weten welke bloemen belangrijk zijn voor de bijen zodat we ze kunnen beschermen. Rondom ons clubhuis groeien heel veel verschillende bloemen die we graag willen leren kennen.

Daarom sparen we voor een groot "determinatiebord" dat we bij ons terrein rondom het clubhuis neer willen zetten. "determineren" is een duur wordt voor het herkennen van planten. Op het bord komen foto's van de planten die de bijen nodig hebben. Dit heten drachtplanten. Met de foto's weten dan of het weegbree is of bijvoorbeeld een ereprijs. 

Zo kunnen we de planten herkennen die belangrijk zijn voor de bijen om ze te beschermen. Daarmee beschermen we ook de bijen zelf. Daarnaast hopen we onze buurtbewoners te inspireren dat ook te doen.

Één bord kost ongeveer €100,-- en wordt dan zo uitgevoerd dat het buiten kan staan en duurzaam is. Zo hebben wij en de buurt hier jarenlang plezier van.

De vrijdagwelpen van Scouting Titus Brandsma