Tips & tricks

Ga je aan de slag met Steunscouting.nl voor jouw groep? Dan hebben we wat handige tips op een rijtje gezet.

Kies voor projecten die tastbaar zijn en waar veel mensen binnen de groep profijt van hebben
Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid binnen de groep en het resulteert in meer acties en donaties.

Plaats verschillende projecten op je groepspagina
Wanneer er meer keus is, spreek je ook meer mensen aan. Dit heeft als resultaat dat er meer mensen bereid zijn om te doneren. Probeer niet meer dan twee tot drie projecten tegelijkertijd te 'crowdfunden'.

Zorg voor een duidelijke start- en einddatum van het project
De meeste crowdfundingprojecten duren zo'n drie maanden. Korter kan, maar dan is het resultaat lastiger te bereiken. Langer heeft vaak niet meer succes. Rond de start van het project zorg je natuurlijk voor veel aandacht in allerlei vormen van communicatie, zoals op social media en in het clubblad of de nieuwsbrief. Zorg ervoor dat je tussentijds ook een aantal communicatiemomenten op de agenda zet. Bijvoorbeeld bij het bereiken van een mijlpaal of momenten waarop je je achterban meer vertelt over een deel van het project.

Enkele voorbeelden van projecten...
Zijn een nieuw clubhuis, spelmateriaal zoals pionierhout of een grootschalige verbouwing. Probeer projecten die te omvangrijk zijn op te delen in een aantal kleinere deelprojecten. 

Infoblad crowdfunding voor Scoutinggroepen Crowdfunding is een manier om een project te financieren en tegelijkertijd draagvlak, betrokkenheid en promotie bij een groot publiek te creëren. Duizenden projecten werden werkelijkheid door met heel Download