Nieuwe sleper, Waterscouting Dorus Rijkers

van totaal € 5.000 (28%)

Sinds 1999 is de Waterscouting Dorus Rijkers in het bezit van een sleepvlet, de Dorus Pompert.
Deze is toentertijd aan de groep geschonken en wordt sindsdien veelvuldig door de groep gebruikt
en jaarlijks onderhouden. Bij verschillende spelprogramma’s en zomerkampen wordt de Dorus
Pompert ingezet en zij vormt dan ook een onmisbare spil in ons programma:

  • Elk voorjaar en najaar sleept de Dorus Pompert onze leliezeilvletten van de thuishaven naar Boterhuiseiland (Kagerplassen) te Warmond en vice versa.
  • Tijdens reguliere opkomsten en speciale activiteiten wordt de Dorus Pompert ingezet als veiligheidsboot om - indien nodig - direct hulp te kunnen bieden. Het waarborgen van de veiligheid van onze leden tijdens (zeil)activiteiten op het water vereist een betrouwbare boot. Bij calamiteiten en/of omslaand weer dienen wij de jeugdleden zo snel mogelijk veilig van het water te kunnen halen.
  • Onze zomerkampen worden op grote afstand van de thuishaven gehouden en zijn bereikbaar via vaarwegen waar een beperking geldt om te mogen zeilen. De Dorus Pompert wordt dan gebruikt om de vletten te slepen. Aangezien onze speltakken niet allemaal naar dezelfde zomerkamplocatie gaan maken we ook gebruik van buitenboordmotoren op de vletten.
  • De Dorus Pompert draagt ook bij aan de zelfontwikkeling van onze leden. Theorie- en praktijklessen op het water zorgen ervoor dat onze leden kennis vergaren over het varen met een motorboot, met en zonder sleep en daarnaast leren zij de technische aspecten van de motor, aandrijving en elektra. Deze theorie- en praktijklessen worden getoetst door middel van een examen.

De afgelopen jaren zien wij dat er steeds meer manco’s aan casco, dieselmotor en aandrijving
komen en gezien de leeftijd van de dieselmotor moeten wij constateren dat het einde van de
technische levensduur is bereikt. We hebben daarom het voornemen om onze huidige sleepvlet te
vervangen door een nieuwere sleper. Deze sleper moet wel voldoen aan moderne eisen o.a. op
het gebied van scheepvaart en veiligheid. Dit voornemen vraagt om een grote investering,
waarvoor we naast inzet van eigen middelen en zelfwerkzaamheid ook een beroep willen doen op
crowdfunding.