Scouting IJsselgroep | Inventaris Troephuis

van totaal € 7.500 (0%)

Scouting IJsselgroep realiseert een verbouwing van het Troephuis. Het Troephuis (bouwjaar 1956) was mede door veroudering, intensief gebruik en veranderende eisen ondersteunt het gebouw de activiteiten die er worden georganiseerd, onvoldoende geschikt voor scoutingactiviteiten. Een ingrijpende verbouwing is derhalve noodzakelijk. 

Scouting IJsselgroep is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenvereniging, die haar leden een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In actief samenspel met leeftijdsgenoten wordt een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Met respect voor zichzelf en hun omgeving leren leden eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Kernwaarden zijn: Vriendschap, Outdoor en Traditie.

Doe een donatie voor de inventaris van het Troephuis

Om dit mogelijk te maken hebben we ook jouw hulp nodig. Vooral voor de inventaris. Je kunt zelf een bedrag kiezen dat je wilt doneren voor de inventaris voor het Troephuis. Ook kun je een object sponsoren. We sturen je dan ook een uitnodiging van de feestelijke opening en je kunt op de hoogte blijven door de speciale verbouwingsnieuwsbrief.

Help je ook mee? Samen maken we de verbouwing tot een succes, zodat Scouting IJsselgroep er weer jaren tegenaan kan!

Verbouwing Scouting IJsselgroep